Over Krontjong-Asli.nl

Dit is de privacy-verklaring van Krontjong-Asli.nl.  Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Stichting Pelicula, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34204038.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking die door Stichting Pelicula wordt gedaan, door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website www.pelicula.nl

Stichting Pelicula respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Pelicula kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Stichting Pelicula kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor-en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw beroep of functie

Waarom Stichting Pelicula uw gegevens nodig heeft

Stichting Pelicula verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Pelicula uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, voor het leveren van diensten (doorgaans betreft het hier coaching, training of een filmopdracht.)

Hoe lang Stichting Pelicula gegevens bewaart

Stichting Pelicula bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Stichting Pelicula verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies

Op de website van Stichting Pelicula worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Stichting Pelicula gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pelicula.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Stichting Pelicula neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zodat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door onze verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Pelicula via info@pelicula.nl

Adresgegevens

Postadres: Johann Siegerstraat 18, 1096 BH Amsterdam, Nederland
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34204038
Telefoon: +31 6 22743587
E-mailadres: Info@pelicula.nl