Samenvatting

Krontjong kan worden beschouwd als een van de pijlers van de Indische cultuur en is daarmee een onmisbaar onderdeel van het Indisch erfgoed. De muziek raakt de ziel van elke Indo die de muziek beluistert in het licht van zijn of haar collectieve geschiedenis. Daarmee is de Krontjong die ook in Nederland wordt gespeeld een gereedschap bij uitstek om het Nederlands-Indische verleden te verankeren in de Nederlandse samenleving. Het genre raakt echter met name in Nederland steeds meer in verval.

Doel van het project

Wij willen in het kader van dit project een documentaire in combinatie met lesmateriaal en een website realiseren, die tezamen de Krontjong zoals die heden ten dage in Nederland nog bestaat alsmede de rijke geschiedenis ervan, die teruggaat tot in de 15e eeuw, op aantrekkelijke en toegankelijke wijze belichten en verbeelden. Dit doen wij door de verhaallijn van de documentaire te construeren rondom de voorbereiding en uitvoering van een optreden van het Krontjong ensemble Abadi in het Indische verpleeghuis Rumah Kita.

Om een internationaal kijkerspubliek te bereiken is de documentaire Nederlands gesproken maar wordt in het Engels ondertiteld.

Meer in abstracto is voor ons een belangrijk beoogd resultaat dat dit project eraan bijdraagt dat het volledige verval van de Krontjong met name in Nederland voorkomen wordt.